Naudojimo taisyklės, sąlygos ir privatumas

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Toliau nustatytos taisyklės yra Pirkimo-Pardavimo sutartis sudaryta tarp kliento, perkančio elektroninėje parduotuvėje www.cutestnordic.lt, (toliau – Pirkėjo), ir www.cutestnordic.lt (toliau Pardavėjas), bei parengtos laikantis bendrųjų LR galiojančių daiktų pardavimo reikalavimų.
1.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pirkti turi teisę:

 • Fiziniai asmenys nuo 18 metų;
 • Nepilnamečiai nuo 14 metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą ir pateikę jį mums;
 • Juridiniai asmenys.

2. Pirkimas elektroninėje parduotuvėje

Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.cutestnordic.lt  , turi užsiregistruoti šioje internetinėje parduotuvėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Registruojantis pirkėjas taip pat įveda savo gyvenamąjį adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bus renkami Pirkėjo duomenys reikalingi apdoroti prekių užsakymus, pirkimus, grąžinimus, spręsti problemas susijusias su prekių užsakymu, pirkimu, grąžinimu, taip pat vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingą informaciją, kuri reikalinga Pardavėjui sėkmingai įvykdyti užsakymą. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve www.cutestnordic.lt

Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, elektroninį paštą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.cutestnordic.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 3.  Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pereina prie apmokėjimo skilties.

 3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.cutestnordic.lt  internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.cutestnordic.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.cutestnordic.lt internetine parduotuve. 

 5. Pirkėjo įsipareigojimai

 5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už duomenis, kuriuos registracijos arba užsakymo pateikimo formoje nurodo Pirkėjas.

 5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.cutestnordic.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, suformavęs pirkinių krepšelį, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.

 7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo sąlygų“ nustatytus atvejus.

 7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

 7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje pateikiamos eurais.

 8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 

 • bankiniu pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą;
 • naudodamasis Paypal mokėjimo sistema. Pardavėjo elektroninis paštas Paypal apmokėjimams: [email protected]

Pirkėjas už prekes turi apmokėti per ne ilgiau kaip tris darbo dienas. Pirkėjui neapmokėjus per nurodytą laikotarpį Pardavėjas panaikina suformuotą prekių krepšelį.

8.3. Gavus apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti Pirkėjo užsakymą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 8.4. Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju, skiltyje „Mano užsakymai“, Pirkėjas gauna el.pastu  ir gali atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, pristatymo mokesčiai.

 9. Prekių pristatymas

 9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už prekių atsiėmimą.

 9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

 9.4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių kainą ir vietą:

 9.4.1. Prekių pristatymas Pirkėjui yra nemokamas (Lietuvos respublikos teritorijoje), jei užsakymo suma yra ne mažesnė kaip 30 eurų.

 9.4.2. Prekių pristatymo kaina į Kuršių Neriją skaičiuojama papildomai.

 9.4.3. Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas atskiru susitarimu.

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių pirkimo metu nurodytais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių (Force majore) aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

 9.6. Kiekvienas užsakymas vykdomas kuo greičiau. Kiekvienu atveju dėl pristatymo Pirkėjas bus informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu.

 9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 10. Prekių grąžinimas ir keitimas

 10.1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo grąžinti prekes ir atgauti už jas sumokėtus pinigus. Grąžinama prekė turi atitikti šias sąlygas:

 •   grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, švarioje pakuotėje;
 •  prekė turi būti nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
 •  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 •  grąžinant prekę būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
 10.2. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko prekių grąžinimo tvarkos.

 10.3. Pinigai už prekę(-es) Pirkėjui pervedami atgal į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą po to, kai Pardavėjas įsitikina, kad grąžinta prekė(-ės) atitinka šios sutarties 10.2. punkte nurodytas sąlygas. Siuntimo mokesčių Pardavėjas nekompensuoja.

 11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

 11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas trečiųjų asmenų pateikiamą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

 12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje  įvairias akcijas.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti ar panaikinti akcijų sąlygas. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 13. Baigiamosios nuostatos

 13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

14. Bendrosios privatumo taisyklės
www.cutestnordic.lt (NORDIC STILIUS VAIKAMS, toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma svetaine www.cutestnordic.lt. Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, kad ir kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje / socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinės tinklų paskyros lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų valdytojas yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, taip pat ir informacijos apie svetainių lankytojus.

14.1. Tiesiogiai iš Jūsų gaunama informacija

Svetainėje http://www.cutestnordic.lt  registruodami savo paskyrą tiesiogiai pateikiate šią informaciją:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris

14.2. Netiesiogiai gaunama informacija

Tai informacija, kaip naudojatės mūsų svetaine. Pavyzdžiui, galime rinkti šią informaciją:

 • Įrenginio informaciją, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / prekėms pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
 • Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums, kai naudojatės mūsų svetainių turiniu.

14.3. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.

14.4. Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu jums sutikus.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma elektroninio pirkimo paslauga arba tiesiog negausite naujausių pasiūlymų).

15. Kaip naudojame jūsų informaciją?

Surinktą informaciją galime naudoti šiais tikslais:

 • pirkimo krepšeliui apmokėti per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • turiniui (pvz. naujienlaiškiams) aktualiomis temomis siųsti;
 • rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą);
 • sužinoti, kaip žmonės naudojasi mūsų teikiamomis internetinėmis paslaugomis, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.
 • jums sutikus, kitais būdais.

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Surinktą informaciją, pateiktą dalyvaujant įvairiose loterijose, konkursuose, žaidimuose ar akcijose, galime viešai skelbti www.cutestnordic.lt interneto svetainėje ir / arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

16. Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją šiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., AB Lietuvos paštui, bankams, įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją ribota – jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus / žaidimus / akcijas, t. y. reklamos agentūroms, rinkodaros agentūroms. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją ribota – jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.
 • kitais atvejais, jums sutikus, arba teisėtu jūsų prašymu.
17. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais, tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

18. Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, kai yra jūsų prašymas ar paklausimas:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • prašyti perkelti savo asmens duomenis, tai yra leisti jums susipažinti su savo asmens duomenimis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardytų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

19. Slapukai ir jų naudojimas

Duomenų valdytojo interneto svetainėje norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios atitiktų jūsų poreikius. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai parengti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti patogesnes naudoti.

Slapukai leidžia atpažinti, kiek unikalių vartotojų naršo tinklalapyje vienu metu. Tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą.

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą. Tai padeda rengti tinklalapį pagal jūsų poreikius.

 • Būtini slapukai. Jų būtinai reikia, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.
 • Veiklos slapukai. Jie renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Pateikdami informaciją apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veiklą.

Administruodami interneto svetaines ir diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

19.1. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, ją galite konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai, arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukais, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra ir atsisakykite slapukų naudojimosi.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o, juos išjungę, nebegalėsite naudotis tam tikromis paslaugomis.

19.2. Kita informacija, susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukams naudoti taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojo valdomoms socialinių tinklų (Facebook, Twitter ir kt.) paskyroms taikoma šių socialinių tinklų slapukų politika.

19.3. Mūsų interneto svetainėje esami slapukai

Informuojame, kad kai prisijungiate prie mūsų interneto svetainės, į jūsų kompiuterį įrašomi šie lentelėje nurodyti slapukai:

 • Analytics cookies. www.cutestnordic.lt naudoja google analytics slapukus sekti svetainės lankomumą, atpažinti naujus ir grįžtančius skaitytojus, kaupti vartotojų skaitymo istoriją. Šie duomenys niekaip nesusieti su jūsų asmenine informacija, nesusiję su jūsų asmeninėmis google paskyromis. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

Šie duomenys niekaip nesusieti su jūsų asmenine informacija.

Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašome rašyti mums [email protected] 

20. Politikos pakeitimai

www.cutestnordic.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką pranešusi apie tai savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklalapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

0
Visos teisės saugomos. 2019-2020

Skandinaviški žaislai, žaislai vaikams, žaislai kūdikiams, žaisliukai eglutei, dekoracijos, karuselės, dėlionės, dovanos vaikams, rankų darbo, kalėdinės dovanos, atvirukai, atvirukas su voku, mediniai žaislai, minkšti žaislai, Maileg žaislai, OYOY Living design, JaBaDaBaDo.

 .